SERWIS OLEJOWY – FILTRACJA, KONTROLA CZYSTOŚCI, CERTYFIKACJA

serwis olejowy

 

Dlaczego warto z nami współpracować

Ponad 75% awarii urządzeń hydraulicznych spowodowanych jest przez źle dobrany lub zanieczyszczony olej. Serwis olejowy Fluiconnecto pomaga przedsiębiorstwom utrzymać posiadane zasoby olejów hydraulicznych w maszynach w czystości jak i stanie przedłużającym bezawaryjną pracę maszyn. Jest to szczególnie istotne w przedsiębiorstwach produkcyjnych gdzie tak istotna jest ciągłość produkcji.

Nasze usługi:

 • Filtracja bocznikowa oleju - filtracja do wskazanej klasy czystości wg. normy NAS lub ISO wraz z pomiarem wilgotności względnej oleju.
 • Wymiana oleju i uzupełnianie poziomu oleju (dolewki)
 • Bieżąca dostawa olejów hydraulicznych
 • Instalacja urządzeń do filtracji bocznikowej
 • Przystosowane maszyn do możliwości podłączenia mobilnego agregatu do filtracji bocznikowej
 • Mycie i czyszczenie zbiorników olejowych każdej wielkości
 • Badanie klasy czystości oleju przenośnym analizatorem oleju – na miejscu u Klienta. Umożliwia pomiary zabrudzenia cząstkami stałymi według  standardów ISO 4406:1999, SAE AS4059, NAS 1638 i GOST 17216. Dodatkowy czujnik mierzy zawilgocenie, temperaturę oraz inne parametry oleju. Dzięki zintegrowanej drukarce istnieje możliwość wydruku raportu u klienta w trakcie usługi serwisowej. Urządzenie może być wpięte bezpośrednio do linii ciśnieniowej (max 420bar) lub pobierać próbki ze zbiornika za pomocą wbudowanej pompy.
 • Wypożyczanie agregatów do filtracji bocznikowej

 

agregat do filtracji oleju
agregat do filtracji oleju
agregat do filtracji oleju piusi

 

 

laboratoryjne badanie klasy czystości oleju

Laboratoryjne badania oleju

Jeżeli chcemy szczegółowo ocenić stan oleju rozważając opcje filtracji lub wymiany, pobieramy próbki oleju i poddajemy szczegółowym testom na określenie:

 • Zawartość zanieczyszczeń
 • Zawartość wody
 • Zawartość dodatków chemicznych
 • Oksydacji
 • Lepkości
 • Klasy czystości wg ISO 4406 lub NAS 1638

 

ZANIECZYSZCZENIA CIECZY ROBOCZEJ

Zanieczyszczenia cieczy roboczej stoją w sprzeczności z czterema głównymi funkcjami olejów hydraulicznych jakimi są:

 • Działanie jako medium przenoszenia energii
 • Smarowanie wewnętrznych części ruchomych komponentów układu
 • Działanie jako medium przenoszenie ciepła
 • Uszczelnianie luzów pasowania pomiędzy częściami roboczymi.

Podział zanieczyszczeń zawartych w cieczach roboczych, które niekorzystnie wpływają na układy hydrauliki siłowej.

Ze względu na stan skupienia:

 • Cząstki stałe – są to najbardziej szkodliwe cząstki, powodujące zużywanie się komponentów układu. Zaliczamy tu: stal, aluminium, cząstki farb.
 • Cząstki miękkie – są to zanieczyszczenia powstające w wyniku zużycia uszczelnień (wykonanych z gumy, silikonu, Viton itp.) oraz przewodów hydraulicznych (najczęściej wykonanych z gumy).
 • Płynne – rozpuszczone w cieczy roboczej są produktami jej starzenia. Pogarszają właściwości medium roboczego takie jak lepkość. Jednym z tych czynników jest woda, która może dostać się do oleju jeszcze na etapie składowania, napełniania jak i też kondensacji z powietrza w zbiorniku.

Ze względu na pochodzenie:

 • Zanieczyszczenia pierwotne – powstałe na etapie produkcji maszyny, komponentu układu lub zawarte w nowym oleju hydraulicznym. Nowy olej hydrauliczny prosto z beczki z reguły nie jest czysty na tyle aby bez filtracji stosować go w układach hydraulicznych.
 • Zanieczyszczenia wtórne – powstałe w wyniku zużycia elementów układu jak i te które dostają się ze środowiska czyli z zewnątrz, do środka układu. Spora część zanieczyszczeń dostaje się do układu przez odpowietrznik zbiornika jeżeli nie został wyposażony w filtr lub poprzez uszczelki siłownika, narażone na działanie brudu i kurzu.

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA UKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Zanieczyszczenia niszczą każdy element układu hydraulicznego przez który przepływa medium robocze, zaczynając od pomp, po zawory, rozdzielacze a na przewodach hydraulicznych kończąc. Wpływ zanieczyszczeń stałych ilustrują poniższe schematy:

rodzaje zanieczyszczen

 

Stałe zanieczyszczenia o średnicy większej niż luz roboczy pomiędzy elementami powoli uszkadzają powierzchnie robocze komponentów. Jednakże przed wystąpieniem awarii, pojawia się najpierw spadek wydajności maszyny. Zjawisko to następuje stopniowo i może osiągnąć 16-20% spadku wydajności zanim operator dostrzeże niepokojące oznaki w sterowaniu czy wydajności swojej maszyny.

 

DOKŁADNOŚC FILTRACJI CIECZY ROBOCZEJ

Dzięki rozwojowi technologii produkcji, komponenty układów hydraulicznych wykonuje się coraz dokładniej, co sprzyja ich wydajności lecz naraża bardziej na działanie zanieczyszczeń w układzie. Kiedyś luzy pasowań wynosiły 80 μm lecz teraz zawierają się w przedziale od 5 μm do 30 μm.

dokladnosc filtracji olejow

Zalecana dokładność filtracji dla poszczególnych elementów systemu:


Elementy hydrauliczneZalecana absolutna dokładność filtracji [μm]
Pompy zębate 20
Siłowniki 20
Rozdzielacze 20
Zawory bezpieczeństwa 20
Zawory dławiące 20
Pompy tłokowe 10
Pompy łopatkowe 10
Pozostałe zawory ciśnieniowe 10
Zawory proporcjonalne 10
Serwozawory 5
Serwosiłowniki 5

 

STANDARDY CZYSTOŚCI OLEJÓW HYDRAULICZNYCH

W świecie hydrauliki siłowej, specjaliści posługują się kilkoma normami służącymi do określenia stopnia zanieczyszczenia olejów hydraulicznych. N=Do najczęściej używanych należą:

 • NAS 1638, 
 • ISO 4406

Obie metody opierają się na zliczaniu ilości cząstek większych niż 2 μm w 100 ml oleju. 
Poniżej znajdziemy tabele porównawcze ilustrujące ilość cząstek w danej klasie czystości.

 

NORMA NAS 1638

KlasaPrzedziały wielkościowe
  5-15 µm 15-25µm 25-50 µm 50-1 00 µm > 100 µm
00 125 22 4 1 0
0 250 44 8 2 0
1 500 88 16 3 1
2 1 000 178 32 6 1
3 2000 355 63 11 2
4 4000 712 126 22 4
5 8000 1 425 253 45 8
6 16000 2850 506 90 16
7 32000 5700 1 012 180 32
8 64000 11 400 2025 360 64
9 128000 22800 4050 720 128
10 256 000 45800 8 100 1 440 256
11 512000 91200 16200 2880 512
12 1 024 000 182400 32400 5760 1 024

 

NORMA ISO 4406

(k - mnożnik 1000, M - mnożnik 1000000)


Kod Liczba cząstek w 100 ml cieczy
  > 5 µm
więcej niż i do

> 15 µm
więcej niż i do

20/17 500 k 1M 64 k 130 k
20/16 500 k 1M 32 k 64 k
20/15 500 k 1 M 16 k 32 k
20/14 500 k 1 M 8 k 16 k
19/16 250 k 500 k 32 k 64 k
19/15 250 k 500 k 16 k 32 k
19/14 250 k 500 k 8 k 16 k
19/13 250 k 500 k 4 k 8 k
18/15 130 k 250 k 16 k 32 k
18/14 130 k 250 k 8 k 16 k
18/13 130 k 250 k 4 k 8 k
18/12 130 k 250 k 2 k 4 k
17/14 64 k 130 k 8 k 16 k
17/13 64 k 130 k 4 k 8 k
17/12 64 k 130 k 2 k 4 k
17/11 64 k 130 k 1 k 2 k
16/13 32 k 64 k 4 k 8 k
16/12 32 k 64 k 2 k 4 k
16/11 32 k 64 k 1 k 2 k
16/10 32 k 64 k 500 1 k
15/12 16 k 32 k 2 k 4 k
15/11 16 k 32 k 1 k 2 k
15/10 16 k 32 k 500 1 k
15/9 16 k 32 k 250 500
14/11 8 k 16 k 1 k 2 k
14/10 8 k 16 k 500 1 k
14/9 8 k 16 k 250 500
14/8 8 k 16 k 130 250
13/10 4 k 8 k 500 1 k
13/9 4 k 8 k 250 500
13/8 4 k 8 k 130 250
12/9 2 k 4 k 250 500
12/8 2 k 4 k 130 250
11/8 1 k 2 k 130 250

 

Tabela porównawcza klas czystości oleju NAS 1638 i ISO4406


Maksymalny limit (na 100 mL)

 Zakres średnic w mikronach
 ISO 4406 odpowiednikNAS 1638 5-15 µm15-25 µm25-50 µm50-100 µmponad 100 µm
00 125 22 4 1 0
0 250 44 8 2 0
12/10/7 1 500 89 16 3 1
13/11/8 2 1000 178 32 6 1
14/12/9 3 2000 356 63 11 2
15/13/10 4 4000 712 126 22 4
16/14/11 5 8000 1425 253 45 8
17/15/12 6 16,000 2850 506 90 16
18/16/13 7 32,000 5700 1012 190 32
19/17/14 8 64,000 11,400 2025 360 64
20/18/15 9 128,000 22,800 4050 720 128
21/19/16 10 256,000 45,600 8100 1440 256
22/20/17 11 512,000 91,200 16,200 2880 512
23/21/18 12 1,024,000 182,400 32,400 5760 1020

 

Zalecana absolutna dokładność filtracji dla różnych komponentów układów hydraulicznych

Komponenty hydrauliki Klasa czystości według Zalecana absolutna dokładność filtracji w µm
NAS 1638 ISO DIS 4406  
Pompy zębate 10 19/16 20
Cylindry hydrauliczne 10 19/16 20
Rozdzielacze suwakowe 10 19/16 20
Zawory bezpieczeństwa 10 19/16 20
Zawory dławiące 10 19/16 20
Pompy wielotłoczkowe 9 18/15 10
Pompy łopatkowe 9 18/15 10
Zawory ciśnieniowe 9 18/15 10
Zawory proporcjonalne 6-8 15/12 5
Serwozawory 4-5 13/10 3
Serwo cylindry 4-5 13/10 3