31 SIERPNIA
2016

Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

 

Od wielu lat dążymy do doskonalenia naszej firmy od środka. Jako kolejny krok, zdecydowaliśmy się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Certyfikat ISO nadany jest przez organizację DNV-GL.

ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Praca w systemie ISO kładzie nacisk na ulepszanie wewnętrznych procesów przekładających się na zwiększenie jakości produktów i usług, lepsze zorientowanie na klienta, samodoskonalenie jak i współpracę z dostawcami.

Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy w stanie lepiej spełnić wymagania naszych Klientów.